Kontakta oss

Vi vill vara det företag som väljs ut av prismedvetna kunder som är i begrepp att byta luckor i sitt kök.

Pengar att spara!!!!!hundring

Vid de tillfällen Du som kund tar in flera offerter från olika företag som arbetar med utbytesluckor vill vi att Du ska känna dig trygg i din handel med oss.

Därför matchar vi priset på de offerter våra konkurrenter ger dig

Om en konkurrent är billigare än Nygammalt kök, sänker vi beloppet till konkurrentens pris.

KRAV

§ Vi matchar priset på offerter som baseras på motsvarande köksluckor vilket betyder måttbeställda icke standardluckor

§ Vi matchar totalpriset och inte enkla delar inom offerten

§ Vi matchar priset på produkter av tillsvarande kvalitet

§ I offertens pris skall ingå mätning, transport och montering

§ Offerten skall vara skriftlig och ha säljarens underskrift

§ Det konkurrerande företaget skall ha F-skattsedel och inte vara under rekonstruktion, konkurs eller liknande

§ Vid det tillfälle prisgaranti åberopas skall den skriftliga offerten framvisas

Stäng meny